Risico investeren

Investeren is niet geheel risicovrij. Er bestaat een kans dat de inleg deels wordt verloren of geheel is verloren. Er bestaat echter ook een goede kans dat het ingelegde geld meer waard wordt. Per belegging verschilt de grootte van het risico. Normaliter geldt hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger de meegebrachte risico’s.

 

Welke risico’s loopt u?

De algemene risico’s die gerelateerd zijn aan beleggen zijn een stijgende marktrente en ontwikkelingen in de algemene economische situatie. Verder zijn er risico’s die expliciet aansluiten aan een bepaalde manier van beleggen of aan een bepaald product. Voorbeelden hiervan zijn schommelende koersen van valuta of tegenvallende bedrijfsresultaten.

Wat is renterisico?

Bij renterisico spreken we over het risico dat de waarde van de beleggingen minder wordt zodra de markrente stijgt. Het stijgen van de rente kan er voor zorgen dat er minder wordt geconsumeerd en de lasten van de rente hoger worden bij een onderneming. Dit kan er naar leiden dat de winst van ondernemingen onder druk wordt gezet. Dit betekent dat een verhoging van de rente een negatief effect kan uitoefenen op de waarde van de obligaties, aandelen en beleggingsfondsen die in obligaties en aandelen beleggen.

Richting van de koers en rente

De koersen van obligaties bewegen in de tegenovergestelde richting van de rente. Wanneer de prijzen van de obligaties stijgen, zal de rente dalen. Doordat de rente daalt, zullen de portemonnees met veel obligaties van de afgelopen jaren goede rendementen behalen. Anderzijds zullen de obligaties in waarde verminderen op het moment dat de rente wordt verhoogd. De oorzaak hiervan is dat de obligaties die nieuw uitgegeven zijn, hogere rentevergoedingen zullen opleveren en sparen een goede optie wordt.

Hoe korter de looptijd, hoe minder gevoelig

De ene obligatie zal gevoeliger zijn voor een stijging van de rente dan dat de andere obligatie dat zal zijn. Iets wat een belangrijke rol hierbij speelt, is de looptijd. Wanneer een obligatie afloopt, zal de belegger de inleg terug krijgen. Het is hierbij belangrijk dat het bedrijf dan wel in staat is op om de lening af te lossen. Hoe dichterbij de vervaldatum van de obligatie komt, hoe meer de gevoeligheid van de rente afneemt. Dit betekent dat een obligatie van twee jaar minder gevoelig is voor rente dan eentje van tien jaar. Hoe langer het duurt, hoe gevoeliger de koers van die obligatie zal zijn voor een aanpassing van de stand van de rente.