Over ons

Bent u van plan een investering te maken? Dan bent u bij ons bij het juiste adres. Wij zullen u helpen met investeren en de risico’s die daarbij komen kijken. Laten we allereest eens uitleggen wat wij precies doen.

Wat is risicomanagement?

Vrijwel iedere onderneming maakt gebruik van risicomanagement. Dit is een continu proces, waarbij risico’s worden herkent en de waarde hiervan inschat. Het risicomanagement bepaalt ook hoe groot de kans is hoe beheersbaar de gevolgen van de risico’s zijn. Dit betekent dat een risicomanagement zeker van belang is om de continuïteit van een organisatie te waarborgen.

Het belang van risicomanagement

Soms kunnen er mogelijke gevaren aanwezig zijn die (grotendeels) voorkomen kunnen worden door een passend risicobeleid. Hierbij kunt u denken aan verslagleggingfraude, bankschandalen of schade van de reputatie. Als u bezit over een goed risicomanagement kan uw onderneming beter vooruitlopen op risico’s die kunnen voorkomen. Op deze manier kunnen er doelmatige beheersmaatregelen genomen worden en wordt de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd. Daarbij is het voor steeds meer organisaties wettelijk verplicht om een goed risicobeleid te verwezenlijken.

Risicomanagement houdt niet alleen de risico’s in de gaten, maar kijkt ook naar kansen die gegrepen kunnen worden.

Wat wordt er van u verwacht?

Er zijn vijf stappen die gevolgd kunnen worden om ervoor te zorgen dat het risicomanagement effectief is, namelijk

1

Identificeren van risico’s. hierbij onderzoekt u elk mogelijk risico wat uw onderneming in gevaar kan brengen. Hierbij kunt u denken aan financiële, strategische en operationele regio’s. ook moet er onderscheid gemaakt worden in risico’s op korte – en lange termijn.

2

Analyseren van de risico’s. Na het onderzoeken van de risico’s, analyseert u de informatie die u hierover heeft verzameld. Bekijk welke risico’s de meeste aandacht nodig hebben.

3

Beheersen van de risico’s. Na het analyseren van de mogelijke risico’s, kunt u kijken naar wat belangrijke risico’s zijn en welke niet zo dringend zijn. Hierbij kunt u uit vier mogelijkheden kiezen: overdragen, beheersen/verminderen, vermijden of accepteren.

4

Monitoren van de risico’s. risicomanagement is een continu proces en daarom is het belangrijk om te monitoren. Bedreigingen moeten blijven gemonitord worden om mogelijke risico’s te kunnen vermijden.

5

Rapportage van de risico’s. Het is belangrijk om de stappen inzichtelijk te maken voor het hele bedrijf; medewerkers moeten ook bewust gemaakt worden van het belang van risicomanagement. Geef ze regelmatig updates van de onderzochte risico’s en de bijbehorende strategieën.